3BB  นครปฐม   จัดกิจกรรมเดินประชาสัมพันธ์  3BB Hotspot  ใน   อำเภอเมืองนครปฐม   โดยเดินแจกใบปลิว  รอบตลาดสดซอย 2, ตลาดล่าง, ตลาดบน,  มีลูกค้าให้ความสนใจอย่างดี และมีลูกค้าที่สอบถามการขอใช้บริการจำนวนมาก

 


 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

   มหกรรมการลงทุนเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 (Chiang Mai Invest Fair 2012) ม่วนตวย รวยแต้
   ประมวลภาพงานเกษตร มอ.หาดใหญ่
   งานกาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   3BB ร่วมกับสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดขอนแก่นจัดงาน
   Happy wifi @ Amphawa
 

 

© Copyright(2008) Acumen Co.Ltd.


Jasminewww.tlcthai.com3BB Broadband Internet ADSL 10 Mb??????????????????