• Instruction
 • การเลือกดู Wireless Network (Wi-fi / Hotspot) ที่ให้บริการในพื้นที่นั้นๆ
 • การเชื่อมต่อ (Connect) เพื่อเข้าใช้บริการ 3BB Wifi
 • การ Log In เพื่อเข้าสู่เวปไซด์
 • การ Log out เพื่อหยุดใช้งาน
 • สำหรับอุปกรณ์ Mobile ที่ไม่สามารถเข้าระบบได้
 • การตั้งค่า Wi-Fi ของมือถือ (Wi-Fi setting on mobile) ภาษาไทย / English
 • Instruction : 3BB Wifi - Online Payment
 • ขั้นตอน และข้อมูลสำคัญในการแจ้งเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้บริการ 3BB Wifi
 • รายละเอียดการสมัครใช้บริการ 3BB Wifi


  1 . Instruction
   

  การตรวจสอบว่า Notebook หรือ PC ของท่านมีอุปกรณ์ Wireless หรือไม่ ตรวจสอบว่า Notebook หรือ PC ของคุณมีอุปกรณ์ Wireless หรือไม่ โดยดูที่ task bar มุมขวาล่าง

  ถ้าไม่พบ Icon ดังกล่าว คลิกที่ Start > เลือก Connect To > เลือก Show all connections

   

  หัวข้อ LAN or High-Speed Internet จะแสดง Icon Wireless Network ดังรูป


    <กลับขึ้นด้านบน>
  2 . การเลือกดู Wireless Network (Wi-fi / Hotspot) ที่ให้บริการในพื้นที่นั้นๆ
   

  กรณีที่คุณยังไม่ได้ Connect เข้า Network ตัว Icon จะมีรูปกากบาทสีแดง ดังรูป

   

  คลิกขวาที่ Icon และเลือก View Available Wireless Networks ดังรูป

   

  คลิกที่ Refresh network list ก่อน เพื่อให้ Wireless Network ค้นหา SSID ทีต้องการ


    <กลับขึ้นด้านบน>
  3 . การเชื่อมต่อ (Connect) เพื่อเข้าใช้บริการ 3BB Wifi
   

  เมื่อพบ SSID ที่ต้องการ 3BB_Wifi เลือกที่ SSID นั้น แล้วกด Connect

   

   

   

  กดเลือก Connect Anyway

   

  เมื่อ Connect สำเร็จ SSID ที่คุณเลือกจะ ขึ้นสถานะ Connected ที่มุมขวาบน


    <กลับขึ้นด้านบน>
  4 . การ Log In เพื่อเข้าสู่เวปไซด์
   

  เมื่อเปิดโปรแกรม Internet Explorer จะพบหน้า Login ดังรูปเพื่อให้ใส่ Username และ Password แล้วคลิก Log In


  Session time คือระยะเวลาที่เชื่อมต่อ
  Remaining Session คือระยะเวลาคงเหลือที่สามารถใช้งานได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับมูลค่าในบัตร หรือ จำนวนชม.ที่กำหนดไว้ของแต่ละแพคเกจของสมาชิก โดยมีการกำหนดการใช้งานต่อครั้งที่ 3 ชม. หากมูลค่าในบัตรหรือจำนวนชั่วโมงในแพคเกจยังเหลืออยู่ก็สามารถ Log in ใหม่ได้


    <กลับขึ้นด้านบน>
  5 . การ Log out เพื่อหยุดใช้งาน
   

  พิมพ์ URL : http://www.3bbhotspotlogout.com และเมื่อ Log out สำเร็จจะขึ้นหน้าจอ ดังรูป


    <กลับขึ้นด้านบน>
  6 . สำหรับอุปกรณ์ Mobile ที่ไม่สามารถเข้าระบบได้
   

  ขอแนะนำให้ใช้ OPERA Browser โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก กดที่นี่


    <กลับขึ้นด้านบน>
  7 . การตั้งค่า Wi-Fi ของมือถือ (Wi-Fi setting on mobile) ภาษาไทย / English
   

  กดดาวน์โหลดการตั้งค่า Wi-Fi ของมือถือ  ภาษาไทย

  Download document Wi-Fi setting on mobile  English


    <กลับขึ้นด้านบน>
  8 . Instruction : 3BB Wifi - Online Payment
   

  Click here to download an Instruction : 3BB Wifi - Online Payment


    <กลับขึ้นด้านบน>
  9 . ขั้นตอน และข้อมูลสำคัญในการแจ้งเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้บริการ 3BB Wifi
   

  เมื่อท่านพบสิ่งที่ขัดข้องต่อการใช้งาน 3BB Wifi เช่น Log in ไม่ได้, เกาะสัญญาณ 3BB Wifi ไม่ได้
  ขอให้ท่านส่งรายละเอียดปัญหามาที่ contact@3bbhotspot.com พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้
  - ชื่อของสัญญาณ 3BB Wifi หรือ SSID
  - Username ของ 3BB Wifi
  Username และ ชื่อสัญญาณ (SSID) สามารถระบุตำแหน่งที่แน่นอนของจุด hotspot ที่มีปัญหา เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ


    <กลับขึ้นด้านบน>

 • Wifi แรงสูงสุดถึง 4 Mb ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ กว่า 50,000 จุด

  >> วิธีสมัคร 3BB Wifi ?

  วิธีสมัคร 3BB Wifi รายเดือนสำหรับลูกค้า 3BB สามารถสมัครได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 3BB
  ที่บ้านเท่านั้น โดยค่าบริการรายเดือนอยู่ที่ 99 บาท/เดือน(ไม่รวม Vat.)

  >> ใช้งาน 3BB Wifi ได้ที่ไหนบ้าง ?

  สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทุกที่กับพื้นที่ให้บริการมากกว่า 50,000 จุด ทั่วประเทศ หรือ พื้นที่ที่มีสัญญลักษณ์ Hotspot

  >> วิธีการตั้งค่า 3BB Wifi

  - iPhone
  - iPad
  - Blackberry OS Ver. 5.0
  - Blackberry OS Ver. 6.0
  - Android
  - Windows Mobile
  - Nokia_Symbian
  - Notebook_Netbook (Windows XP)

  >> วิธีชำระค่าบริการ 3BB Wifi

  ชำระค่าบริการพร้อมบิลค่าบริการ 3BB รายเดือน โดยสามารถชำระค่าบริการ 3BB Wifi ได้ที่
  - 3BB Shop ทุกสาขาทั่วประเทศ
  - เคาน์เตอร์เซอร์วิส

  >> วิธียกเลิกบริการ 3BB Wifi

  แจ้งยกเลิกผ่าน Call Center 1530 ก่อนรอบบิลถัดไปภายใน 7 วัน
  หากไม่ทำการแจ้งยกเลิก ระบบจะคิดค่าบริการในเดือนถัดไปโดยอัตโนมัติ ในราคาปกติ ( 99 บาท/เดือน ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  *หมายเหตุ กรณียกเลิก 3BB Broadband บริษัทฯ ถือว่าบริการ 3BB Wifi จะสิ้นสุดลงด้วย   

   

  © Copyright(2008) Acumen Co.Ltd.


  Jasminewww.tlcthai.com3BB Broadband Internet ADSL 10 Mb??????????????????